2024. július 14. Vasárnap, Örs, Stella

[FAQ] [Vélemények] [Vendégkönyv] [Hírlevél] [Sitemap]

[Magyar][English]

HR Mini MBA Ÿ
Vezetés Mini MBA®
Mini MBA® (Menedzsment)
Vezetés (leadership) tréning
Beszerzési tréning
Coaching-tréning
Döntéshozatali tréning
Értékesítési-tréning
Érzelmi Intelligencia tréning
Csapatépítés / Esprit de Corps
Gyakorlati vezetés-tréning
HR-kiválasztás tréning
HR-toborzás
Időgazdálkodás-tréning
Kommunikációs-tréning
Konfliktuskezelési-tréning
Motiváció tréning
Önismereti tréning
Prezentációs technika tréning
Projektmenedzsment-tréning
Stratégia-tervezési tréning
Stresszmenedzsment tréning
Tárgyalástechnika-tréning
Teljesítményértékelés tréning
Tréning On-the-Job trénereknek
Változásmenedzsment-tréning
Céges tréningek, képzések
Jelentkezés
Általános szerződési feltételek
Ügyfélszolgálat, panasztétel
Kapcsolat
 


Összesen
4568403
találatot kaptunk az
oldal indítása óta.

 • Tudta-e, hogy a Diploma in Financial Management programhoz tutori támogatás már Budapesten is elérhető?


 • [ »» ]


  - ACCA

   
  :: Érzelmi Intelligencia MINI MBAŸ

  ÉRZELMI INTELLIGENCIA MINI MBA®
  Céges programok és nyílt MINI MBA is.


  A L'oreálnál az EQ alapon szelektált sales munkatársak évi 91.370 dollárral többet adtak el, mint a régi kiválasztási rendszer szerint felvett értékesítők, és a fluktuáció is drámaian kisebb volt közöttük. 
  Miután egy termelővállalatnál az ellenőrök ÉI-tréningen vettek részt, a leállások 50%-kal csökkentek, a panaszok száma az éves 15-ös átlagról 3-ra csökkent, a cég messze átlépte a termelékenységi célját. 
  A magas stressznek kitettek közül azok, akik képesek voltak gondolkodásukkal érzelmeiket menedzselni, NEM mutattak nagyobb halálozási adatokat, mint az alacsony stresszel élők. 

  Az érzelmi intelligenciának több modellje közül képzésünk azon 
  Goleman-féle megközelítésre épül, amely szerint az érzelmi intelligenciának 5 területe, 4 alapkompetenciája és 19 alkompetenciája van. 
  Az 5 pillér vagy domén:
  1. Magunk és saját érzelmeink megértése (én-tudatosság). 
  2. Érzelmeink menedzselése, a lelki állóképesség. Ez a harag, düh menedzselésének készsége és azon készségünk, hogy kudarc, kritika, csalódás, az élet egy-egy pofonja után összeszedjük magunkat, felálljunk és menjünk tovább. Hogy túl tudjunk lenni a "rossz dolgokon". 
  3. Az ön-motiváció. A kitartás, az állhatatosság. Az a képesség, hogy célokat tűzzünk ki, tervet készítsünk és nap mint nap, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre haladjunk a terv szerint a célok felé. 
  4. Az érzelmi intelligenciához tartozik a társas tudatosság, mások érzelmeinek felismerése, megértése, az együttérzés (empátia), a beleérzés és segítség.
  5. Végül kapcsolataink építésének a képessége. 

  Mindez együtt, angolul: "being heart smart". 
  Az érzelmi intelligencia legújabb megközelítéseiben az érzelmi intelligencia része az egyén közérzete/motiváltsága/energiaszintje, a stresszmenedzsment készsége (voltaképpen az érzelmi önmenedzsment), az alkalmazkodás/adaptáció készsége, az empátia és az intraperszonális ügyesség. Utóbbin belül a magas önbecsülés, önismeret, amely (értelemszerűen) igen komolyan hat az asszertivitásra. 
  Tréningünk arra a meggyőződésre épül, hogy az érzelmi intelligencia (ÉI vagy EQ) részben velünk született és tanult (nature and nurture), ugyanakkor részben tanulható, fejleszthető. 

  MIÉRT JÖJJÖN EL KÉPZÉSÜNKRE?
  Élete egyik legjelentősebb tréningjét ígérjük. Sem a génjeit, sem a teljes szocializációját, ide értve az egész gyerekkort és a több százezer interakciót a szülőkkel, testvérekkel, tanárokkal stb. nem fogja át- és felülírni. De fontos felismerésekhez jut, és konkrét, már a tréningen is gyakorolt, majd a nagybetűs életben tovább gyakorlandó lépéssorokat visz haza, hogy folyamatosan gyakorolva építse EQ-ját. Erősíti önbizalmát, hogy egyre kevesebbet kelljen óvatoskodva fogalmaznia, mégsem fogják támadni. Karizmatikusabb lesz, akinek egyre kevésbé vágnak a szavába. Ha megszólal, Önre fognak figyelni. 
  Népszerűbb lesz. Megtalálja a hangot más emberekkel és mivel másként fog figyelni, empatikusabb lesz, keresik majd a társaságát. 
  Ezért merjük állítani: a gyakorlásra épülő érzelmi intelligencia képzés jelentősége felbecsülhetetlen. 

  IQ és EQ
  Életminősége, magánéleti és munkahelyi sikere inkább múlik az EQ-ján, mint az IQ-ján.
  Számos IQ-val kapcsolatos kutatást végeztek, a kutatások szerint a munkateljesítmények szórását az intelligencia 4 és 25% közötti mértékben magyarázza. Induljunk a 
  "sikerben" az IQ-nak legnagyobb jelentőséget tulajdonító kutatás 25%-os eredményéből. Ha a 25% lenne igaz, még akkor is "marad" 75%. Ami az EQ-ból "jön". Ha az adott munkakörhöz szükséges kognitív képességekkel bír az egyén, akkor is 75-96%-os mértékben az érzelmi intelligencia dönti el, hogy Ön vagy a kollégája kapja az előléptetést, hogy Ön vagy a munkatársa fog sokszorosan többet értékesíteni. Sőt. Sok tényezőn keresztül (stresszmenedzsment, pozitív szemlélet, társas kapcsolatok, képesség hajnalban kelni és menni az uszodába), hogy Ön vagy ő él tovább és jobban. 

  Kiknek ajánljuk?

  Ha vállalkozó, ha ügyfélszolgálaton vagy értékesítési területen dolgozik vagy vezető, egyenesen el "kell" jönnie, ha projekteken vagy mátrix szervezetben dolgozik pláne. A MINI MBA 3 napja alatt az érzelmi intelligenciát alkotó összes alapkompetenciáját fejleszti: 


  I. Én-tudatosság
  1. Önismeret: személyiségünk, viselkedésünk ismerete, érzelmeink felismerése
  1.1. Érzelemtudatosság
  1.2. Az érzelem-gondolat-cselekvés híd tudatossága
  1.3. Az adott érzelem teljesítmény-befolyásának felismerése
  1.4. A célok és értékek tudatossága
  2. Önértékelés: erősségeink, tartalékaink és határaink ismerete
  3. Önbizalom: egészséges önértékelés, önelfogadásból következő magabiztosság  
  II. Érzelmi önmenedzsment, lelki állóképesség (érzelmeink módosításának képessége) 
  4. Önkontroll, benne előbb gondolkodni, mint cselekedni, megnyilvánulásaink ellenőrzése...
  III.Ön-motiváció  
  Az állhatatosság, a kitartás, a pozitív energia fenntartása 
  IV. Társas tudatosság, empátia
  A csoportfolyamatok, az emberek érzéseinek, szükségleteinek megértése, az érzelmi környezet és a hatalmi viszonyok olvasásának képessége
  V. Kapcsolatépítés
  A kommunikáció, a befolyásolás, a meggyőzés - mindaz, ami nélkül vezetés, menedzsment, projekt- és team munka sincs ...
  pl.

  17. Konfliktuskezelés
  18. Kapcsolati háló gondozásának, építésének készsége
  19. Csapatmunka végzésének képessége, csapatépítési készség

  1. nap: Önismeret, érzelmi önmenedzsment, empátia / társas tudatosság

  • 08.00-09.30 Bevezetés, ismerkedés; a trénerek, a résztvevők 
   Én-tudatosság
   Mi az EQ?
   Én-tudatosság
   Az első gyakorlat: érzelmeink azonosítása
   A második gyakorlat: érzelmeink tudatosítása

  • 09.40-11.10 
   Önismeret a világ egyik legismertebb személyiségtipológiája alapján
   Azonosítja saját személyiségtípusát, erősségeit és személyiségtípusának odafigyelést igénylő Achilles-sarkait 

  • 11.20-12.50 Érzelmi önmenedzsment I. 
   A lelki állóképesség fejlesztése egy kognitív pszichológia módszerrel avagy é
   rzelmeink módosítása lépésről lépésre

  • Ebéd

  • 13.50-15.20 
   Érzelmi önmenedzsment II. 
   Érzelmi önmenedzsment "ónos eső után"
   Becsapva, elárulva, csalódva és felállva 

  • 15.30-17.00 
   Érzelmi önmenedzsment III. 
   Állapotteremtés és két másik érzelmi önmenedzsment technika
   A harag kezelésének 6 lépése
   Stresszkezelés másfajta gondolkodással, élete lehet, hogy egyik legfontosabb videója


    

  2. nap: Társas tudatosság, kapcsolatépítés 
  (benne a közös hullámhossz megtalálása)

  • 08.00-09.30 
   Társas tudatosság  
   A másik megértése, empátia, szimpátia és segítség
   Gyakorlat I. Olvassuk mások érzelmeit (a Harvard gyakorlat)
   Gyakorlat II. Mit érezhet a másik?
   Gyakorlat III. A másik nézőpontjából közelítve 
   Gyakorlat IV. Azonosulás a munkatársak érzéseivel

  • 09.40-11.10 
   Kapcsolatépítés I.  
   Rapport (összhang) kialakítása idegenekkel
   Hogyan csevegjünk egyszeregy
   Testre szabott kommunikáció a más személyiségtípusokkal

  • 11.20-12.50 Kapcsolatépítés II.
   Asszertív konfliktuskezelés, az asszertivitás nyelvezete
   Én-közlések és a 
   Verbális aikido
    
  • Ebéd

  • 13.50-15.20 Kapcsolatépítés III.
   Hogyan adjunk visszajelzést érzelmileg intelligensen, amit minden vezetőnek, coachnak, szülőnek, párkapcsolatban élőnek tudnia kell, de sehol nem tanítják
   "Érzelmileg intelligens" öröm a másik sikereinek

  • 15.30-17.00 Összefoglalás
   Mit fogsz (másként, többet) csinálni, gyakorolni, megvalósítani a tréning után?

   3. nap: Ön-motiváció
   08.00-09.30 Személyes misszió és jövőkép

  • 09.40-11.10 Az Ön "driverei"

  • 11.20-12.50 Személyes "WBS"

  • 13.50-15.20 Eredményesség vs. hatékonyság, eredményesség és hatékonyság

  • 15.30-17.00 "To do list" és a halogatás legyőzése

  Kérdéseire készséggel válaszolunkinfo@mediacomm.hu vagy 06 209 342 760.

  Időpontok és helyszínek:

  • Céges képzések egyeztetés alapján

  Kedvezmények és részvételi díj:

  • Kedvezményes részvételi díj egyéni ügyfeleknek, kkv-éknak* 149.000 + áfa
  • Részvételi díj: 199.000 Ft + áfa
  • Céges ügyfeleinknek a második és további munkatársak díjából 50% kedvezményt biztosítunk. Csak egy kedvezmény vehető igénybe. *500 milliós éves forgalom alatt. 
  • A fakultatív vizsga díja 12.900 Ft+áfa.
  A részvételi díj a tananyag, az ebédek és bekészítések költségét tartalmazza.  

  Jelentkezés: A jelentkezési lap a word dokumentum értelemszerű kitöltése után akár e-mailben, (info@mediacomm.hu) akár a (06 1) 200 5762-es faxszámra visszaküldhető. Az elfogadott jelentkezéseket visszaigazoljuk, kiküldjük az ún. előlegbekérő-levelet, annak kiegyenlítésekor kerül kiállításra a számla.  

  Opcionális vizsga és tanúsítvány
  A nyílt képzések végén azoknak, akik szívesen tesztelik tudásukat, azoknak nem kötelező jelleggel (opcionális) vizsgalehetőséget biztosítunk. A sikeres vizsgázók tanúsítványt szereznek. 
  A vizsga nyílt programok esetén közvetlenül a tréning befejezését követi. Számon kérjük a képzés során elsajátított elméleti ismereteket és a tréninges helyzetgyakorlatokhoz hasonló szituációs gyakorlatban kell a tréningcélokat jelentő kompetenciák elsajátítását bizonyítani.  
  A képzés eredményességének mérése céges programok esetében (jellemzően) a következők szerint történik. 
  Vagy a képzés első napja második moduljában vagy a tréninget megelőző képzési igény felmérésekor tartjuk azon viszonyítási alap (benchmark) gyakorlatot, amely az induláskori készségszintet méri. 
  A képzés utolsó előtti blokkjában kerül sor a zárógyakorlatra, amely zárógyakorlatot (igény szerint vizsgagyakorlatot) videóról visszanézzük. A tréningcélként kijelölt szempontok alapján pontozzák egymást - ismét 1-10-ig skálázott normál eloszlásgörbén a résztvevők - így mérjük az induló képesti fejlődést a fejlesztési célként rögzített kompetenciák mentén.

  A résztvevők: 
  A képzésbe történő bekapcsolódás feltétele legalább érettségi bizonyítvány vagy más tréningünkön szerzett tanúsítvány.   


  Jelentkezési határidő:
   a jelentkezés folyamatos, de jelentkezést a program előtti utolsó héten 12.000 Ft+áfa/fő felár mellett fogadunk el, ha a csoport létszáma lehetővé teszi.

  Mit kell hozni a tréningre? Semmit. Minden ügyfelünk tananyagot, ún. workbookot (kézikönyvet) kap, a minőségi képzéshez szükséges tárgyi feltételeket (projektor, számítógép) céges képzés esetén is készséggel biztosítjuk.

  Az oktatás mikor kezdődik és mikor ér véget?

  Az egyes napokon az oktatás 8.00-kor kezdődik, és 17.00-kor ér véget, ezt követi opcionális egyéni konzultáció, kérdezz-felelek 18.00-ig. Kérjük, hogy az első napon 8.00-ra szíveskedjen érkezni.

  Ebéd, étkezés
  A program során ebédet, a szünetekben frissítőket, kávét biztosítunk.


  Nyílt és céges Mini MBA
  Nyílt képzéseink maximális létszáma 10 fő. Vállalati programjainkat akár angolul, akár magyarul, az ügyfél 8-12 munkatársa, kivételes esetekben 15 fő is igénybe veheti. A céges program lehet az ügyfél telephelyén is, projektort, flipchartot, írásvetítőt, laptopot biztosítunk.

  Kérdéseit készséggel válaszoljuk meg: info@mediacomm.hu vagy 06 209 342 760, vagy jelentkezzen most! 


   
  [ e-mail: info@mediacomm.hu ] [ Elérhetőség ] [ Adatvédelem ] [ Minden jog fenntartva. MediaComm © 2004 ]